Wprowadzone przez sonadm

Podcast „Miasto naszych marzeń: Natura stoczni”

Zioła w mobilnych skrzynkach czy jabłoniowy sad? Designerski styl czy dziki chaos? A może artystyczna wolność w ogrodowych założeniach? Inspiracje z Aarhus, Berlina, Barcelony, a także Los Angeles i Toronto. Konkretne propozycje ze strony Stocznia Cesarska Development. Swój bardzo ciekawy pomysł „Ogrodu solidarności” na terenach postoczniowych w Gdańsku przedstawiła w rozmowie z Romanem Sebastyańskim Agnieszka Wołodźko, artystka, kuratorka, animatorka kultury, pasjonatka ogrodnictwa, a rozmowę skomentowali/ly uczestnicy/uczestniczki spotkania.

CityLab podsumowujący proces debat nad terenem postoczniowym w Gdańsku

Dzisiaj 17.12.2019 r. podsumowujemy projekt Memory of Water EU Creative Europe. Zebraliśmy propozycje zagospodarowania przestrzennego terenów postoczniowych w Gdańsku, nasze wspólne „marzenia do spełnienia”, i omówiliśmy w gronie przedstawicieli urzędów, deweloperów, właścicieli terenów, artystów, pracowników uczelni wyższych i byłych pracowników zakładu.

MAPY WYOBRAŻENIOWE – BADANIA (maj – lipiec 2019)

Badanie percepcji dawnych przestrzeni Stoczni Gdańskiej metodą map wyobrażeniowych, opracowaną przez Kevina Lynch’a, przeprowadziła dr Klaudia Nowicka z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej) oraz Roman Sebastyański z University of the West of Scotland (Media and Culture). Badania były realizowane w Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie trzech miesięcy zostało przebadanych łącznie 30 osób, w podziale na trzy grupy: – […]

MIĘDZYNARODOWE REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W STOCZNI, 3-8 czerwca 2019

W dniach 03-08 czerwca br. odbędzie  się w Gdańsku pierwsza międzynarodowa rezydencja artystyczna w ramach tego projektu. Artyści będą poznawać kontekst Stoczni Gdańskiej, który już w październiku stanie się przestrzenią dla ich realizacji artystycznych. Spróbujemy zatem przybliżyć znaczenie Stoczni w historii Gdańska i Polski, w kształtowaniu największego społecznego ruchu „Solidarności” i jej roli w demokratycznych zmianach w tej części Europy. Pokażemy cenne zabytki architektury przemysłowej i opowiemy o tych, które, niestety, zniknęły w wyniku działań przekształceniowych terenów postoczniowych.

BADAMY WRAŻENIA DAWNYCH STOCZNIOWCÓW

W maju 2019 roku, we współpracy z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęliśmy cykl badań naukowych z udziałem grupy dawnych Stoczniowców, oparte na metodologii map wyobrażeniowych, mające na celu poznanie, w jaki sposób ta istotna grupa osób (często pomijana w dotychczasowych, formalnych działaniach) postrzega rolę dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, w procesach przekształceń tej przestrzeni.