MIĘDZYNARODOWE REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W STOCZNI, 3-8 czerwca 2019

Memory of Water to projekt artystyczny badający dziedzictwo postindustrialnego nabrzeża w kontekście planowania urbanistycznego i rozwoju społeczności. W ciągu dwóch lat uczestniczący partnerzy z sześciu krajów będą współpracować w ramach dwudziestu trzech powiązanych ze sobą działań, w tym czterech City Labs, sześciu międzynarodowych rezydencji i nakręconego filmu dokumentalnego. W Gdańsku, koordynowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK) projekt skupia się na terenach postoczniowych – przestrzeni tzw. Młodego Miasta, której rozwój jest obecnie przedmiotem gorących dyskusji.

W ramach projektu, w dniach 03-08 czerwca br. odbędzie  się w Gdańsku pierwsza część międzynarodowej rezydencji artystycznej przygotowanej przez NCK. Artyści poznawać będą kontekst Stoczni Gdańskiej, która już w październiku stanie się przestrzenią dla ich realizacji artystycznych. Spróbujemy zatem przybliżyć znaczenie Stoczni w historii Gdańska i Polski, w kształtowaniu największego społecznego ruchu „Solidarności” i jej roli w demokratycznych zmianach w tej części Europy. Pokażemy cenne zabytki architektury przemysłowej i opowiemy o tych, które, niestety, zniknęły w wyniku działań przekształceniowych terenów postoczniowych. Przedstawimy historię tego miejsca poprzez pryzmat indywidualnych historii ludzkich. To bogactwo dziedzictwa materialnego i niematerialnego sprawia, że „Stocznia Gdańska” zajmuje nie tylko niezwykle ważne miejsce na mapie naszego miasta, ale i w naszych sercach. Kolejne plany zagospodarowania terenów postoczniowych budzą zarówno wielkie emocje, jak i wielkie nadzieje. Nasi artyści-rezydenci powinni zapoznać się z tą całą złożoną sytuacją wokół Stoczni, a pierwszy etap ich pobytu w Gdańsku powinien im to umożliwić.

Program ich pobytu, przewiduje zatem wspólne spacery badawcze – udział w warsztatach prowadzonych przez geografkę społeczną z Uniwersytetu Gdańskiego Klaudię Nowicką, zatytułowanych „Stocznia Gdańska – warsztaty z wykorzystaniem „map mentalnych”. Swoją wiedzę pogłębią też dzięki wizycie w Europejskim Centrum Solidarności i zapoznaniu się tamtejszymi zbiorami, a także dzięki rozmowom z ekspertami ECS oraz wysłuchaniu historii byłych pracownic /pracowników Stoczni.  Obejrzą również prezentację pt. „Stocznia po godzinach – życie kulturalne zakładu” przygotowaną przez animatorkę kultury Annę Miler. Wreszcie wezmą udział w CityLabie – dyskusyjnym forum na temat przyszłości przekształceń terenów Stoczni, które odbędzie się 7 czerwca w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Będzie to okazja to poznania przedstawicieli różnych interesariuszy procesu transformacji terenów postoczniowych. Warto także nadmienić, że gdańską artystką w projekcie jest Iwona Zając, dzięki której grupa rezydentów zyska specjalny wgląd w tematykę stoczniową.

Jednocześnie czas rezydencji artystów zbiegnie się z obchodami 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Postaramy się włączyć naszych gości w niektóre wydarzenia związane z tym tematem, licząc, że wyniesione z nich wrażenia mogą stać się dla nich wyjątkowym źródłem inspiracji.

Na koniec krótkiego czasu spędzonego w naszym mieście artyści podzielą się z nami wstępnymi pomysłami na projekty, które będą chcieli zrealizować tu w październiku.

W rezydencji udział wezmą: T.s. Beall (Wlk. Brytania), Mary Conroy (Irlandia), Jonas Myrstrand (Szwecja), Siegfried Vynck (Belgia) i Iwona Zając (Polska).

Koordynatorka projektu „Memory of Water” w Gdańsku, z ramienia NCK: Magdalena Zakrzewska-Duda

Kuratorka międzynarodowych rezydencji artystycznych projektu „Memory of Water”  : Mary Conlon

Kuratorka programu rezydencji artystycznych w Gdańsku: Agnieszka Wołodźko

Kurator CityLab w Gdańsku: Roman Sebastyański