Celem naszego projektu jest zbudowanie kompleksowej wizji przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, w otwartym publicznym procesie, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, administracji publicznej, organizacji i instytucji kultury, sztuki oraz nauki. W szybko zmieniającym się świecie, dzięki ogromnej dynamice zmian technologicznych, granice możliwości rozwoju miasta, wyznaczają już bardzo często możliwości naszej wyobraźni – zbiorowej, wspólnej – wydyskutowanej i uzgodnionej. Swoboda naszej wyobraźni najlepiej spełnia się w marzeniach i pragnieniach, które ujawnione w publicznym, swobodnym dialogu, tworzą społeczną i polityczną wspólnotę, wyposażoną w odpowiednią wiedzę, by móc świadomie decydować o swojej przyszłości, związanej z konkretnym miejscem na świecie. Wymyślmy wspólnie i solidarnie naszą wymarzoną przyszłość dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, z szacunkiem dla jej pięknej historii i tradycji.

Zapraszamy do dyskusji!