NOWA STOCZNIA oczami wyobraźni, w marzeniach i pragnieniach

Luks Sfera, 26 stycznia 2019 roku

W sobotni wieczór, w Luks Sferze – studio fotograficznym na terenie Stoczni, odbyło się pierwsze spotkanie grona ok. 20 niezależnych artystów i ludzi kultury, którzy zainicjowali otwartą, publiczną dyskusję, o formach przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Spotkanie, odbyło się w dwóch sekcjach:

  1. krótkich prezentacji każdego z uczestników, jak również wymarzonych przez niego form i metod przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. W czasie ponad dwóch godzin prezentacji, padło bardzo dużo wartościowych pomysłów, które zainicjowały proces budowania oddolnej, społecznej wizji przyszłości tego ważnego miejsca.
  2. swobodnej dyskusji w otoczeniu i kontekście spontanicznej, jednorazowej (kilkugodzinnej) wystawy dzieł sztuki związanych ze Stocznią Gdańską. Zaprezentowane zostały filmy: Doroty Nieznalskiej, Iwony Zając i Romana Sebastyańskiego, jak również obiekt Doroty Nieznalskiej oraz studenckie rysunki Agnieszki Wołodźko (kuratorki wystawy), zrobione w czasie pleneru w Stoczni na początku lat 80-tych.

JAKIE MŁODE MIASTO? Forum wymiany wizji

Na spotkaniu w Ratuszu  Staromiejskim, swoje wizje kształtowania przyszłości dawnego obszaru Stoczni Gdańskiej zaprezentowali przedstawiciele właścicieli terenów, administracji publicznej, jak również pracownicy publicznych wyższych uczelni oraz instytucji kultury. W sytuacji, kiedy tak mało informacji zawiera oficjalna, internetowa strona „Młodego Miasta”, bardzo istotne było przedstawienie stanowiska właścicieli-deweloperów. Po spotkaniu ukazał się w tym temacie jedyny, ale za to bardzo interesujący artykuł. Z uwagi na brak możliwości osobistego uczestnictwa, swoje stanowiska/wizje przesłali nam przedstawiciele grup aktywistów: NIE dla burzenia Stoczni Gdańskiej oraz Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

MAPY WYOBRAŻENIOWE – BADANIA (maj – lipiec 2019)

Badanie percepcji dawnych przestrzeni Stoczni Gdańskiej metodą map wyobrażeniowych, opracowaną przez Kevina Lynch’a, przeprowadziła dr Klaudia Nowicka z Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej) oraz Roman Sebastyański z University of the West of Scotland (Media and Culture). Badania były realizowane w Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie trzech miesięcy zostało przebadanych łącznie 30 osób, w podziale na trzy grupy: – […]

STOCZNIA NASZYCH MARZEŃ

7 czerwca 2019

W Ratuszu Staromiejskim, odbyła się kolejna prezentacja aktualnych efektów prac nad stworzeniem nowej, wspólnej wizji przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, połączona z publiczną debatą. Sesję otworzył wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak, po którym dr  Tomasz Jeleński, Prezes Zarządu INTBAU Polska (partner naukowy projektu) przedstawił wykład wiodący pt. „INTBAU: innowacyjność tradycji”. Następnie Roman Sebastyański z University of the West of Scotland (partner naukowy projektu) zaprezentował uczestnikom w skrócie efekty dotychczasowego dialogicznego procesu, po czym odbyła się wspólna, otwarta dyskusja w 6 wzajemnie ze sobą powiązanych, kategoriach tematycznych: PAMIĘĆ; SZTUKA; WODA I PRZESTRZENIE PUBLICZNE; PRODUKCJA; ZIELEŃ I EKOLOGIA; DIALOG. Tego samego dnia, po południu, odbyły się dialogiczne warsztaty (charette) przeprowadzone przez Romana  Sebastyańskiego przy 6 stolikach panelowych, dla każdej kategorii osobno. Wyniki dyskusji każdego panelu, zostały zaprezentowane (w języku angielskim) zagranicznym artystom, przebywającym w tym czasie w Gdańsku na kilkudniowych rezydencjach, w celu zainspirowania ich artystycznych interwencji, zaplanowanych w październiku tego roku. W wyniku porannej debaty, jak również popołudniowych dialogicznych warsztatów, powstała lista konkretnych pomysłów, co form i zasad dalszych przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej pt. MARZENIA DO SPEŁNIENIA. Została ona rozesłana do wszystkich uczestników procesu, w celu ich akceptacji i dalszej dyskusji.

MARZENIA DO SPEŁNIENIA

AUTORZY STOCZNIOWYCH MARZEŃ

prezentacja dr Tomasza Jeleńskiego, Prezesa Zarządu INTBAU Polska

Podsumowanie Romana Sebastyańskiego z University of the West of Scotland

Dyskusja podsumowująca warsztaty

INTERWENCJE ARTYSTYCZNE W STOCZNI

13-19 października 2019

W stoczniowej rezydencji produkcyjnej w ramach projektu „Memory of Water” wzięli w nim udział następujący artyści: Mary Conroy (Irlandia), Tara s. Beall (Wielka Brytania), Siegfried Vynck (Belgia), Jonas Myrstrand (Szwecja), Iwona Zając (Polska), Ira Brami (Grecja). Towarzyszyła im kuratorka Mary Conlon (Irlandia). W czasie jej trwania artyści realizowali projekty, które zostały przygotowane na podstawie pierwszej rezydencji badawczej, która miała miejsce w Gdańsku w dn. 3-9.06.2019 r. Wątki tematyczne ich działań odzwierciedlały tematy omawiane przez lokalnych interesariuszy podczas serii Urban Labs, odbywających się w Nadbałtyckim Centrum Kultury, poświęconych przyszłości Stoczni. Były to: PAMIĘĆ, SZTUKA, WODA I PRZESTRZENIE PUBLICZNE, PRODUKCJA, ZIELEŃ I EKOLOGIA oraz DIALOG. W ramach rezydencji zrealizowano następujące projekty:

Mary Conroy (Irlandia), akcja/instalacja Odrost”

Artystka skupiła się na dawnych narzędziach używanych przez stoczniowców. Zdjęła z nich odciski. Następnie, w czasie warsztatów dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, które miały miejsce w budynku Mleczny Piotr, uczestnicy użyli tych form do  wykonania wypełnionych nasionami rzeźb z gliny. Zostały one ułożone na nabrzeżu Martwej Wisły w formie kolistej (nawiązującej do kształtu historycznego Okrągłego Stołu). Do następnej wiosny rzeźby rozpadną się, gdy wyrosną z nich kwiaty, przywracające różnorodność biologiczną i zielone siedliska na tym obszarze.

t s Beall (US/Szkocja), „Szklana woda”

W swoich badaniach i  działaniach artystka eksplorowała dwa wątki: 1/ historię o pracownicach zatrudnionych przy izolacji rur przy użyciu azbestu, w wyniku czego wiele z nich zmarło na raka; 2/środowisko naturalne Stoczni: kwiaty uprawiane przez robotników w wolnych chwilach oraz szklarnię funkcjonującą na tym terenie w latach 50-tych, w której uprawiano kwiaty i warzywa. W symbolicznym geście nakreśliła ślad szklarni. Uporządkowała i ponownie obsadziła klomby przy ul. Narzędziowców. Przeprowadziła również warsztaty haftu z motywami kwiatowymi, pochodzącymi z archiwalnej prasy stoczniowej. Odbyły się one w Europejskim Centrum Kultury i na dźwigu M3.

Iwona Zając (Polska), „Audycja”

Artystka zaprezentowała projekt „Audycja”, nawiązujący do podziemnego Radia Solidarność Gdańsk, które działało w stanie wojennym na początku lat osiemdziesiątych. Przy klubie Wydział Remontowy, na Placu Solidarności zorganizowała spotkanie z Piotrem Jagielskim, który nadzorował wyposażenie techniczne Radia Solidarność, oraz z Maciejem Pawlakiem, który był jego redaktorem i autorem książki „Radio Solidarność w Trójmieście”. Podczas tego wydarzenia publiczność wysłuchała wybranych programów archiwalnych i nagrań artysty byłych stoczniowców, emitowanych z tradycyjnych radioodbiorników.

Jonas Myrstrand (Szwecja),VR w Stoczni”

Szwedzki reżyser wyświetlił w Nadbałtyckim Centrum Kultury fragmenty swojego projektu „VR in Shipyard of Gothenburg”. Dotyczy on już nieistniejącej, jednej z największych stoczni na świecie.  Niestety, nic z niej nie pozostało, wszystkie ślady tego przemysłowego dziedzictwa zostały utracone. Dzięki filmowi z wirtualną rzeczywistością widzowie mogą poznać widoki i dźwięki dawnej szwedzkiej stoczni. Podczas rezydencji Jonas  nagrywał również filmy z działań swoich kolegów artystów w Stoczni Gdańskiej by stworzyć dokumentalny film na temat projektu „Memory of Water”.

Siegfried Vynck (Belgia), „Impresje przemysłowe”

Artysta stworzył wykonany na zamówienie mural, inspirowany wewnętrznymi i zewnętrznymi przestrzeniami przemysłowymi Stoczni. Zmienił funkcję kontenera na „płótno” swojego obrazu, aby wykonać kolaż scen – fragmentów i migawek, które napotkał w czasie swoje pierwszej wizyty w Gdańsku. Kontener został wystawiony obok Żurawia M3 i będzie dostępny dla mieszkańców i odwiedzających Stocznię w celu zapoznania się z jej historią i dziedzictwem.

Ira Brami (Grecja), „Jak na górze, tak na dole”

Artystka współpracowała z emerytowaną pracownicą Stoczni podczas eksperymentalnego performansu, opowiadającego historię jej życia osobistego i zawodowego, jako izolatorki rur i suwnicowej. Uczestnikami i publicznością przedstawienia byli uczniowie jednej z gdańskich szkoły. Celem tego projektu była próba znalezienia kreatywnej formy przekazu młodszemu pokoleniu historii o ruchu  Solidarności i spuściźnie Stoczni.