Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, 7 czerwca 2019 roku

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłością terenów postoczniowych w Gdańsku, a zwłaszcza tych którzy pragną się aktywnie zaangażować w jej efektywne kształtowanie, na debatę (w godz. 10:00-13:00) oraz dialogiczne warsztaty (w godz. 17:00-20:00), które odbędą się 7 czerwca 2019 roku w Ratuszu Staromiejskim.

Podczas konferencji przedstawimy w skrócie efekty naszego dotychczasowego dialogicznego procesu, po czym zaprosimy do wspólnej, otwartej dyskusji. Na podstawie dotychczas zgromadzonej wiedzy, zdecydowaliśmy się ją poprowadzić w 6 (w przyszłości 8), wzajemnie ze sobą powiązanych, wątków/kategorii tematycznych:

  1. PAMIĘĆ – w pewnym sensie jest to podsumowywanie wieloletniej już publicznej dyskusji i wielu badań w tym zakresie, w celu operacjonalizacji zdobytej wiedzy i wykorzystania jej zarówno dla ochrony dziedzictwa kulturowego tego ważnego miejsca na świecie (aplikującego o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) jak również wzbogacenia aktualnych i przyszłych procesów rozwojowych i inwestycyjnych.
  2. SZTUKA – po pozytywnych doświadczeniach działań Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej zastanawiamy się teraz nad ponownym wprowadzeniem w to miejsce różnorodnych form aktywności artystycznej (związanej z jego unikalną tożsamością kulturową).
  3. WODA I PRZESTRZENIE PUBLICZNE – ten temat też był już wielokrotnie publicznie dyskutowany przez wiele ostatnich lat, lecz wciąż brakuje jednolitej wizji dla całego obszaru. Nie prezentują jej nawet właściciele-deweloperzy na swej oficjalnej, internetowej stronie „Młodego Miasta”. Temat jest kompleksowy i zakładamy wydzielenie wkrótce problematyki zagospodarowania frontu wodnego, jako osobnej kategorii.
  4. PRODUKCJA – budowa statków była źródłem dobrobytu i prestiżu Gdańska i jego mieszkańców przez ostatnie 150 lat. Uważamy, że produkcyjną tradycję (miejsca) należałoby kontynuować. Pytanie tylko – jakie formy współczesnej produkcji, mają szansę dorównać wspaniałym tradycjom produkcji stoczniowej?
  5. ZIELEŃ I EKOLOGIA – ta bardzo istotna tematyka rozwoju współczesnych miast była dotąd w zasadzie nieobecna w dyskursie publicznym w Gdańsku, choć w wielu miastach świata i Europy (a nawet Polski) jest aktualnie problematyką pierwszoplanową. Rozpoczynamy tę dyskusję, zakładając że aspekty zieleni miejskiej staną się wkrótce osobną kategorią.
  6. DIALOG – cały nasz projekt, od samego początku ma charakter dyskursywny i partycypacyjny. Pragniemy rozszerzać zakres, jak również rozwijać i udoskonalać metody i techniki społecznego dialogu oraz partycypacji społecznej w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących przyszłości tego ważnego miejsca.

Zakładamy, że przy każdym stoliku zasiądzie do dyskusji od 8 do 12 osób. Nad przebiegiem warsztatów czuwać będzie kurator procesu CityLab Roman Sebastyański (rsebastyanski@gmail.com). Wyniki dyskusji każdego panelu, zostaną również przedstawione (w języku angielskim) zagranicznym artystom, przebywającym w tym czasie w Gdańsku na kilkudniowych rezydencjach, w celu przygotowania swoich artystycznych interwencji, których realizacja jest planowana w październiku tego roku.

Zapraszamy do udziału!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: https://StoczniaOdNowa.evenea.pl/