STOCZNIA OD NOWA, to gdańska część europejskiego, dwuletniego, artystycznego programu Memory of Water” (MoW),  podczas którego artyści, aktywiści i eksperci wskazują na potencjał, położonego na nabrzeżach, dziedzictwa poprzemysłowego, w kontekście urbanistyki i rozwoju lokalnych społeczności.W ciągu dwóch lat współpracy, partnerzy z europejskich miast: Gdańska (Polska), Govan (Szkocja), Limeryku (Irlandia), Levadii (Grecja), Ostendy (Belgia) oraz Sztokholmu/Goteborgu (Szwecja), zrealizują rezydencje artystyczne, debaty/warsztaty w formie City Lab, digitalną platformę dla artystycznych prezentacji i wymiany doświadczeń, a także film dokumentujący projekt. A ponadto czekają nas interakcje, inspiracje, interwencje w przestrzeni.
Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Intercult ze Sztokholmu; konsultantem naukowym – University of the West of Scotland (UWS). Gdańska część programu MoW, koordynowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK), poświęcona jest kulturowemu dziedzictwu frontu wodnego dawnej Stoczni Gdańskiej. .

STOCZNIA OD NOWA odwołuje się do tradycji wieloletnich działań „Kolonii Artystów” w Stoczni Gdańskiej oraz niezależnych instytucji kultury, jak również aktywistów miejskich, zakończonych podniesieniem świadomości społecznej odnośnie wartości dziedzictwa kulturowego dawnych terenów Stoczni Gdańskiej i w konsekwencji, znacznego zwiększenia zakresu ich prawnej ochrony. Ta nowa sytuacja otwiera nowe perspektywy i możliwości myślenia o formach i zasadach przekształceń tego ważnego miejsca, w skali nie tylko Polski, ale Europy i świata. Pragniemy, aby ta nowa szansa została wykorzystana w procesie szerokiej i dialogicznej partycypacji społecznej, w której wiodącą rolę będą miały środowiska związane z szeroko pojętą kulturą, sztuką i nauką, zgodnie z powszechnie już dziś stosowaną w Europie metodą Cultural Planning.

STOCZNIA OD NOWA jest swoistym laboratorium przestrzeni publicznej, w której wszystkie strony, zainteresowane procesem przekształceń terenów postoczniowych w Gdańsku mogą się spotkać oraz swobodnie prezentować i dyskutować alternatywne wizje przyszłości (bez z góry ustalonej dominującej wizji i konkretnych rozwiązań). To publiczna przestrzeń  innowacji, eksperymentowania oraz odkrywania nowych możliwości i wzajemnego uczenia się, ale też refleksja i ocena dotychczasowych rozwiązań, tak aby móc elastyczne reagować na zmieniające się sytuacje oraz potrzeby obywateli i pozostałych interesariuszy procesu, by sprostać glokalnym wyzwaniom przyszłości.

Zapraszamy do udziału!